Przeczytaj POMOC aby uniknąć błędów...

Pomoc

Czym jest spad drukarski i margines bezpieczeństwa? Ich znaczenie dla prawidłowego wydruku.

Spad drukarski w projekcie oddawanym do druku służy bezpiecznemu przycięciu go do ostatecznego formatu. W sytuacji w której tło Państwa projektu jest inne niż białe (czyli wypełnione kolorem lub zdjęciem, grafiką) i przylega do krawędzi projektu, użycie spadów jest obowiązkowe. Proces docinania papieru po wydrukowaniu odbywa się poprzez cięcie stosów papieru i aby zachować prawidłowy wygląd krawędzi (uniknięcie białych pasków papieru) w Państwa wydruku należy użyć spadów. Spad wykonuje się podczas kreacji projektu, polega na powiększeniu obszaru roboczego formatu docelowego o minimum 2 mm. Spady są najczęściej pomijanym elementem w projektach dostarczanych do drukarni. Przygotowywanie projektu z uwzględnionym powiększonym obszarem roboczym o spad, na etapie projektowania eliminuję problem. Brak spadów w większości przypadków powoduję odrzucenie pliku podczas weryfikacji.


Marginesy bezpieczeństwa

Marginesy bezpieczeństwa to obszar pomiędzy krawędzią formatu a częścią wewnętrzną projektu. To pole zazwyczaj ma od 3 do 5 mm. Istotne części projektu nie powinny przekraczać obszaru marginesów bezpieczeństwa. Elementy projektu które przekraczają margines bezpieczeństwa mogą zostać obcięte podczas prac introligatorskich. Spowodowane jest to specyfikacją cięcia z dużej ilości arkuszy i niedokładnością mechanizmów maszyn. Podczas prac wykończeniowych (np. falcowanie) marginesy bezpieczeństwa również odgrywają dużą rolę. Ich brak to przyczyna wielu kłopotów podczas prac introligatorni.


Właściwie zaprojektowany materiał do druku to:

Pole wewnątrz marginesu bezpieczeństwa, w którym należy umieszczać wszystkie istotne elementy projektu.
Margines bezpieczeństwa, części projektu wykraczające to pole mogą zostać przycięte.
Spad, obszar odcinany na introligatorni.
Teksty, logotypy oraz inne ważne elementy projektu aby nie zostały obcięte nie mogą wykraczać poza tzw. pole bezpieczne.
Elementy mające dochodzić do krawędzi ulotki muszą mięć swoje przedłużenie na spad.
Znaczniki przycięcia (nie są obowiązkowe).


Po obcięciu:

Linie cięcia - po wydruku wzdłuż linii cięcia odcinane są spady, co w efekcie daje wydruk w zamawianym formacie.
Ulotka po obcięciu spadów, w formacie docelowym. Obcięte spady.

Błędy braku spadów:

Projekt bez spadów drukarskich. Brak spadów i efekt przycięcia docelowego projektu. Brak spadów i efekt białych pasków na brzegach gotowych ulotek.

Błędy z punktów 2 i 3 w zamawianych materiałach mogą pojawiać się w obrębie całego zamówionego pakietu. Jest to efekt braku spadów drukarskich.Błędy nie stosowania marginesów bezpieczeństwa:

Pole bezpieczne ulotki. Tutaj powinny znajdować znajdować się wszystkie ważne elementy ulotki. Margines bezpieczeństwa Spad, pole które zostanie obcięte. Na spad powinny wychodzić elementy, które stykają się z krawędzią ulotki. Logotyp styka się z linią cięcia - to błąd. Nie powinna wykraczać poza pole bezpieczne. Elementy istotne znajdują się poza polem bezpiecznym. Elementy istotne znajdujące się poza polem bezpiecznym zostały podczas obróbki introligatorskiej przycięte lub obcięte. Ulotka po odcięciu spadów posiada właściwy wymiar docelowy. Umieszczenie elementów istotnych poza obszarem bezpiecznym, spowodowało ich całkowite lub częściowe obcięcie.