Przeczytaj POMOC aby uniknąć błędów...

Pomoc

Formaty plików z których możliwy jest druk:


Pliki w formacie TIF
> skala 1:1

> spady po 2 mm z każdego boku
> rozdzielczość 300 dpi
> kolory CMYK (8 bitów)
> brak osadzonych profili kolorów lub profil "Coated Fogra 39"
> wszystkie warstwy spłaszczone bezstratna kompresja LZW
   lub spakowane ZIP projekt wyśrodkowany


Pliki w formacie JPG
> skala 1:1
> spady po 2 mm z każdego boku
> rozdzielczość 300 dpi
> kolory CMYK (8 bitów) brak osadzonych profili kolorów
   lub profil "Coated Fogra 39"
> bez kompresji - projekt wyśrodkowany

Pliki w formacie PDF
> zgodność z Acrobat 4 (PDF 1.3)
> fonty zamienione na krzywe
> skala 1:1
> spady po 2 mm z każdego boku
> rozdzielczość 300 dpi
> kolory CMYK (8 bitów) bez kolorów dodatkowych
> brak osadzonych profili kolorów lub profil "Coated Fogra 39"
> bez warstw
> każda strona projektu na osobnej stronie dokumentu
> kompresja ZIP (wewnętrzna)
> projekt wyśrodkowany - pliki nie zabezpieczone hasłem

Pliki w formacie CDR
> pliki programu Corel Draw (do wersji X4)
> zgodność Corel Draw do wersji X4
> czcionki zamienione na krzywe
> skala 1:1
> spady po 2 mm z każdego boku
> rozdzielczość bitmap 300 dpi
> kolory CMYK (8 bitów) bez kolorów dodatkowych
> brak osadzonych profili kolorów lub profil "Coated Fogra 39"
> bez warstw
> projekt wyśrodkowany
> poszczególne strony projektu na osobnych stronach dokumentu
> wszystkie efekty oraz bitmapy scalone w jedną bitmapę

Pliki w formacie AI

> pliki programu Adobe Illustrator (do CS5)
> zgodność do wersji CS5
> fonty zamienione na krzywe
> skala 1:1
> spady po 2 mm z każdego boku
> rozdzielczość bitmap 300 dp
> kolory CMYK (8 bitów)
> bez kolorów dodatkowych
> brak osadzonych profili kolorów lub profil "Coated Fogra 39"
> projekt wyśrodkowany
> poszczególne strony projektu w osobnych plikach
> bez warstw


Pliki w formacie PSD
> skala 1:1
> spady po 2 mm z każdego boku
> rozdzielczość 300 dpi
> kolory CMYK (8 bitów)
> brak osadzonych profili kolorów lub profil "Coated Fogra 39"
> wszystkie warstwy spłaszczone
> bezstratna kompresja LZW lub spakowane ZIP - projekt wyśrodkowany